Pracownia Rozwoju Zawodowego - Świadome planowanie kariery zawodowej

Świadome planowanie kariery zawodowej

Dnia 12 kwietnia br. doradcy klienta Pracowni Rozwoju Zawodowego PUP w Nysie po raz kolejny spotkali się z uczniami szkół gimnazjalnych.

Tym razem w ramach współpracy z Gimnazjum w Korfantowie doradca zawodowy przeprowadził grupową informację zawodową pn. „Zawody deficytowe i nadwyżkowe” dla uczniów ostatnich klas. Głównym celem zajęć było uświadomienie młodym ludziom, iż przy wyborze dalszego kierunku kształcenia niezbędna jest wiedza o sobie, swoich umiejętnościach, zdolnościach, a także o zawodach i wymogach kwalifikacyjnych rynku pracy.

Podczas spotkania z młodzieżą omówiono najważniejsze czynniki wpływające na wybór zawodu, przekazano podstawowe informacje o świecie zawodów, zapoznano ich z różnorodnością branż, uświadamiano również potrzebę dostosowywania swoich kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania została również przedstawiona prognoza zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników wśród pracodawców z powiatu nyskiego i województwa opolskiego na rok 2017.

Poruszana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży oraz skłoniła do refleksji nad wyborem własnej kariery zawodowej.  Uczniowie aktywnie brali udział w proponowanych zadaniach i ćwiczeniach, wykazując się przy tym umiejętnością słuchania i wyciągania wniosków.