Pracownia Rozwoju Zawodowego - Zapraszamy do udziału w głosowaniu

Zapraszamy do udziału w głosowaniu

Konkurs Filmowy dla szkół ponadpodstawowych powiatu nyskiego. “Szkolna wyprawa po 3K”

 

Głosujący może oddać tylko jeden głos.
Jego weryfikacja odbędzie się na podstawie poprawnego i jednokrotnie użytego adresu email. 

Głosującym może być nim każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a także osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
w tym osoby małoletnie, za zgodą opiekuna prawnego/ rodzica.
 

Termin głosowania: 20.10.2021 r. – 21.10.2021 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 22.10.2021 r. do godziny 12.00
na stronie internetowej: nysa.praca.gov.pl

belka na stronie