Pracownia Rozwoju Zawodowego - Z "Pakietem" do zatrudnienia

Z "Pakietem" do zatrudnienia

W dniach 19-23.06.2017r. w Pracowni Rozwoju Zawodowego odbyły się kolejne warsztaty pn."PAKIET +50...CZAS NA ZMIANY"


Już po raz drugi w tym roku przeprowadziliśmy warsztaty kierowane do  osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Efektywność zatrudnieniowa wydanych Pakietów +50 w pierwszej edycji wyniosła 50%!
Uczestnicy warsztatów przez 5 dni pracowali nad zbudowaniem swojej marki zawodowej, wykonywali testy kompetencji oraz zadania związane z podejmowaniem wyzwań. Poznawali zasady i techniki autoprezentacji, prowadzenia rozmów z pracodawcami oraz najskuteczniejsze metody poszukiwania zatrudnienia.

Tym najbardziej zmotywowanym, ambitnym i przygotowanym do wejścia na rynek pracy wręczyliśmy „Pakiet +50”, zawierający imienną rekomendację PUP wraz z gwarancją finansowego wsparcia następującymi formami:

·         refundacja do wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia,

·         prace interwencyjne,

·         refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

·         szkolenia zawodowe,

·         staże dla dorosłych.

Obecnie uczestnicy nawiązują kontakty z lokalnymi pracodawcami wspierając się rekomendacją Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.