Pracownia Rozwoju Zawodowego - Nabór do projektu STOP and GO

Nabór do projektu STOP and GO

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie we współpracy z Fundacją Imago zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projekcie "Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery".

 Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy terenów objętych Lokalnymi Programami Rewitalizacji (lista obszarów dostępna w zakładce: Obszary rewitalizowane <- link aktywny do http://fundacjaimago.pl/?projekt=stop-and-go-adaptacja-innowacyjnej-metody-poradnictwa-kariery)

 

PAKIET USŁUG DLA UCZESTNIKÓW:
- 7 sesji poradnictwa grupowego (4-6 godzin/ sesja) w okresie III-XI 2019r.,
- indywidualne wsparcie pośrednika pracy (średnio 5 godzin/osoba),
- zwrot kosztów dojazdu na wsparcie grupowe i poczęstunek,
- certyfikat udziału.

Rekrutacja trwa do 17.03.2019,

Szczegółowe informacje:
Doradcy klienta: Agnieszka Wajdzik i Bernadeta Gołuszko
Tel. 77 4489921
e-mail: prz@pup.nysa.pl