Pracownia Rozwoju Zawodowego - Ruszyła Platforma Poradnictwa Zawodowego

Ruszyła Platforma Poradnictwa Zawodowego

Dnia 27 marca 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie zostało podpisane porozumienie partnerskie  powołujące do życia  Powiatową Platformę Poradnictwa Zawodowego.

 

Instytucje partnerskie platformy to:

- Powiatowy Urząd Pracy w Nysie,

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

- Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu,

- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie.

Głównym kierunkiem  działania partnerstwa jest  zintegrowanie wiedzy, pracy, kapitału
i działań rozproszonych w powiecie nyskim  pomiędzy instytucjami rynku pracy, edukacji oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego.

 

Realizowane w ramach porozumienia działania będą m. in. wspierały młodzież w wyborze zawodów zgodnie z posiadanymi predyspozycjami i tendencjami panującymi na rynku pracy.