Pracownia Rozwoju Zawodowego - Spotkanie sieciujace w Byczynie

Spotkanie sieciujace w Byczynie

Udział Doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie  w spotkaniu sieciującym w ramach projektu "Stop & Go" w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Byczynie.

W dniu wczorajszym doradcy z PUP Nysa uczestniczyli w II spotkaniu sieciującym w ramach projektu „Stop &Go” które odbyło się siedzibie Centrum Integracji Społecznej CISPOL  w Byczynie.  Przedstawiciele CISPOLU zaprezentowali ofertę świadczonych  usług oraz efekty swojej pracy.

Spotkania sieciujące służą wymianie dobrych praktyk i nawiązaniu nowych relacji partnerskich. Zaproszone podmioty uczestniczące w spotkaniu omówiły  swoją działalność i zakres świadczonych usług na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Efektem końcowym projektu i spotkań sieciujących jest utrzymanie partnerstwa z podmiotami ekonomii społecznej.