Pracownia Rozwoju Zawodowego - Warsztaty Design Thinking i Ko-creation dla doradców zawodowych

Warsztaty Design Thinking i Ko-creation dla doradców zawodowych

W dniach 21-22 września 2023 r. w naszej Pracowni Rozwoju Zawodowego odbyły się warsztaty Design Thinking i ko-kreacji w budowaniu narzędzi poradnictwa zawodowego.

Celem warsztatów był rozwój umiejętności doradców zawodowych w obszarze projektowania lub modyfikowania narzędzi poradnictwa wspólnie z przedstawicielami grup docelowych ze szczególnymi potrzebami. 

Organizatorem warsztatów była Fundacja Imago, która inspirowana angielskimi praktykami w tym zakresie – wdrożyła standard współpracy z ww. konsultantami podczas prowadzonych szkoleń, audytów dostępności czy konsultacji dla kadry zarządzającej instytucji pomocowych.

Warsztaty przeprowadzono z wykorzystaniem metodologii Design Thinking i Ko-creation, przez trenerki z zakresu poradnictwa, dostępności oraz service design (projektowanie usług).

 

     

Nasi doradcy uczestnicząc w zajęciach  rozwijali swoje umiejętności w obszarze projektowania i modyfikowania narzędzi poradnictwa dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Uczymy się dla Was!