Pracownia Rozwoju Zawodowego - Współpraca dla pracy PUP Nysa i OPS w Paczkowie

Współpraca dla pracy PUP Nysa i OPS w Paczkowie

W ramach porozumienia partnerskiego, zawartego na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej wspólnych klientów, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paczkowie zorganizował spotkanie informacyjne dla osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i od dłuższego czasu nie mogą znaleźć pracy.

Spotkanie odbyło się 26 stycznia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie, a jego głównym celem było pobudzenie  do aktywności zawodowej osób korzystających z wsparcia ośrodka, a także zwiększenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania pojawiających się problemów.

 W  trakcie spotkania omówiono aktualne oferty pracy, a także poinformowano jego uczestników o możliwościach z jakich mogą skorzystać na rzecz własnego rozwoju i  zmiany trudnej sytuacji życiowej.