Pracownia Rozwoju Zawodowego - Warsztaty z narzędziami konstruktywistycznymi dla doradców zawodowych i pedagogów z powiatu nyskiego w ramach OTK 2019

Warsztaty z narzędziami konstruktywistycznymi dla doradców zawodowych i pedagogów z powiatu nyskiego w ramach OTK 2019

W  ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2019 pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie…” - dnia 21.10.2019 r. zorganizowaliśmy warsztaty pn. „Narzędzia konstruktywistyczne w pracy profesjonalnego doradcy” . Warsztaty kierowaliśmy do pedagogów, doradców zawodowych i edukacyjnych realizujących poradnictwo zawodowe w placówkach oświatowych. 

W pierwszej części warsztatów odbył się webinar pn. „Narzędzia wsparcia klienta/osoby radzącej się w poradnictwie socjodynamicznym” prowadzony przez Panią Barbarę Górkę - Ekspertkę międzynarodowych projektów dot. poradnictwa zawodowego, trenerkę  z zakresu tematyki poradnictwa socjodynamicznego.

Druga część warsztatów została przeprowadzona przez Panią Joanna Mintę doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej, autorkę publikacji „Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery”. Prowadząca przedstawiła uczestnikom narzędzia konstruktywistyczne do wykorzystania w pracy z młodzieżą przy planowaniu ścieżek zawodowych.

W wydarzeniu uczestniczyło 35 doradców zawodowych i pedagogów pracujących na co dzień z młodzieżą w  szkołach działających na terenie całego powiatu nyskiego. Uczestnicy otrzymali również pakiety przydatnych materiałów do wykorzystania w codziennej pracy z uczniem. Współpracę z doradcami zawodowymi i pedagogami będziemy kontynuować w cyklicznych spotkaniach w ramach Powiatowej Platformy Poradnictwa Zawodowego.

Warsztaty odbyły w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie na ulicy Armii Krajowej 7 Rektorat  - Sala Senatu.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.