Pracownia Rozwoju Zawodowego - Aktualności

Dnia 2 września br. doradcy zawodowi z Pracowni Rozwoju Zawodowego przeprowadzili zajęcia on-line pn. „Samowiedza zwiększa szanse na kierowanie własnym życiem”.

Zmień swoje plany w cele i konsekwentnie je realizuj.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach z zakresu poradnictwa zawodowego.

25.08.2021 r. o godz. 11.00 zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia do udziału w bezpłatnym webinarze na temat form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie osobom bezrobotnym.

11.08.2021 r. zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze na temat efektywnych metod poszukiwania zatrudnienia. Biorąc udział w spotkaniu zdobędziesz nowe informacje jak również zweryfikujesz swoją dotychczasową wiedzę oraz podejmowane działania.


Strona 11 z 24