Pracownia Rozwoju Zawodowego - Aktualności

W dniach 19-23.06.2017r. w Pracowni Rozwoju Zawodowego odbyły się kolejne warsztaty pn."PAKIET +50...CZAS NA ZMIANY"

W dniach od 05 - 07.07.2017r. odbędą się warsztaty, które pomogą Ci dokonać bilansu posiadanych umiejętności, predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych.

Zapraszamy osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia do udziału w programie pn. „Pakiet 50+…czas na zmiany”.

Dnia 12 kwietnia br. doradcy klienta Pracowni Rozwoju Zawodowego PUP w Nysie po raz kolejny spotkali się z uczniami szkół gimnazjalnych.

"Znajdź pracę, którą lubisz, a do końca życia nie będziesz musiał pracować".

Tym samym zwiększysz swoje szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.


Strona 25 z 25